A+ R A-

Konkurs Sztuka i Muzyka

Konkurs Sztuka i Muzyka 2023

 Sztuka i Muzyka plakat

 Rozsztrzygnięcie konkursu zostało przesunięte na 20 czerwca godz. 13:00.

CELE KONKURSU

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży sztuki w połączeniu z tematyką muzyczną, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz wymiana doświadczeń między Uczestnikami konkursu;

2. Promowanie twórczości plastycznej w połączeniu z tematyką muzyczną.

3. Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane i wybrane najlepsze prace.

Temat prac rzeźbiarskich to: POLSCY KOMPOZYTORZY.

Regulamin (kliknij i pobierz)

Fromularz zgłoszenia (kliknij, pobierz, wypełnij, złóż w sekretriacie razem z pracą w terminie wg regulaminu)