A+ R A-

Rekrutacja

ZAPRASZAMY do zapisów na rok szkolny 2020/2021.

Nie wymagamy żadnego przygotowania muzycznego. Szkoła muzyczna ma za zadanie rozwijanie talentów muzycznych, które drzemią w większości dzieci i młodzieży. Podczas badania przydatności do szkoły muzycznej prosimy o zaśpiewanie krótkiego fragmentu piosenki wybranej przez kandydata oraz badamy poczucie rytmu, słuch muzyczny.

W trzech krokach możesz zostać uczniem szkoły muzycznej:

1.Wypełnij  WNIOSEK ELEKTRONICZNY dostępny poniżej (wczesniej zapoznaj się ze specyfiką zajęć i obowiązków wynikających z podjęcia nauki w publicznej szkole muzycznej-informacje prawne, wymagania, podstawa programowa, itp. dostępne na stronie Centrum Edukacji Artystycznej-organu sprawującego nadzór pedagogiczny www.cea-art.pl

2.Dostarcz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej.

3.Przystąp do badania przydatności w dniu 18.05.2020 r. godz.17:00 - sala nr 5

Proszę wypełnić  WNIOSEK ELEKTRONICZNY (KLIKNIJ W TEN LINK, WYPEŁNIJ I GOTOWE)

Poza wypełnionym WNIOSKIEM każdy z kandydatów zobowiązany jest do dostarczenia ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (od lekarza rodzinnego), którego wzór znajduje się w poniższym dokumencie do pobrania (lub na str 3 kwestionariusza papierowego). ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (kliknij i pobierz)

Jeśli nie możesz lub nie potrafisz wypełnić kwestionariusza elektronicznie, pobierz poniższy kwestionariusz PAPIEROWY, wypełnij tradycyjnie (str. 1, 2 ,3) i dostarcz do sekretariatu na minimum jeden dzień przed badaniem przydatności do szkoły. 

WNIOSEK KANDYDATA PAPIEROWY

REKRUTACJA 2020